Terve sisäilma on jokaisen oikeus

Ajankohtaista

Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Suomessa on kymmeniä tuhansia huonosta sisäilmasta oireilevia ja sairastuneita. Rakennusten sisäilmaongelmissa on kysymys merkittävästä yhteiskunnallisesta ongelmasta myös Kirkkonummen kunnassa ja terveydelliset sekä taloudelliset vaikutukset ja ongelmat ovat mittavia sekä pitkäaikaisia.

 

Terve sisäilma on jokaisen oikeus. Oppilailla, opiskelijoilla ja varhaiskasvatukseen osallistuvilla lapsilla on lakeihin perustuva oikeus turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön. Kun katsomme tilannetta kunnassamme, tämä ei ole toteutunut. Vastaavasti työntekijöillä on työsuojelulainsäädännön mukaisesti oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Myös terveydensuojelulaki velvoittaa huolehtimaan siitä, että asuntojen ja muiden oleskelutilojen olosuhteista ei aiheudu niissä  oleville terveyshaittaa. Valitettavasti meidän kotikunnassamme erittäin huonona esimerkkinä toimii nykyinen terveyskeskukus mittavine sisäilmaongelmineen, joista kärsivät työntekijät sekä asiakkaat!

 

Valtaosa sisäilmaongelmiin liittyvistä oireista ovat onneksi lieviä ja niistä voidaan päästä eroon, kun tilanteeseen puututaan nopeasti ja olosuhteet saadaan kuntoon. Tässä on ainakin osittain epäonnistuttu kunnassamme. On erittäin tärkeätä, että korjaamme ajoissa sisäilmaongelmia, jotta voisimme ennaltaehkäistä kuntalaisia sairastumasta/oireilemasta  huonon sisäilman vuoksi.

 

Tässä puolueemme muutamia tavoitteita sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi:

KORJATAAN RAKENNUSTEN SISÄILMAONGELMAT

¤ Velvoitetaan kuntia selvittämään julkisten rakennusten kunto ajoissa ja laatimaan sisäilmaongelmaisten rakennusten korjausongelmat.

¤ Laajennetaan työsuojeluviranomaisten ja -tarkastajien toimivaltuuksia korjauksiin velvoittamisessa.

¤ Lisätään korjausrakentamisen osaamista, parannetaan ohjeistusta ja laadunvalvontaa sekä suositaan rakennusten korjauksissa kerralla kuntoon-periaatetta.

TUETAAN SISÄILMASAIRAIDEN TALOJEN ASUKKAITA JA SAATETAAN VASTUUASIAT KUNTOON

¤ Luodaan uusi järjestelmä lakkautetun asunto- ja kehittämisrahaston korjausavustuksien tilalle avuksi sisäilmaongelmaisten kotien asukkaille.

¤ Tuodaan kuntotarkastustoiminta paremmin lainsäädännön piiriin.

¤ Parannetaan sisäilmaongelmaisten talojen ostajan oikeusturvaa velvoittavalla lainsäädännöllä.

ENNALTAEHKÄISTÄÄN SISÄILMAONGELMIEN SYNTYMINEN

¤ Laaditaan kuntakohtaiset kiinteistöstrategiat, joiden perusteella julkiset kiinteistöt pidetään kunnossa ja peruskorjaukset sekä muut huollot tehdään oikea-aikaisesti.

¤ Puututaan rakentamisen laatuun lainsäädännön avulla.

¤ Tiukennetaan rakentamisen materiaalien turvallisuuden valvontaa lainsäädännöllä.

 

Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä tavoitteita ja valitettavasti nämä olisivat olleet kunnassamme jo pitkän aikaa sitten tuki tarpeellisia. Näiden suuntaviivojen mukainen toiminta kuitenkin saattaisi tuoda meidänkin kotikuntaamme valoisemman tulevaisuuden kuntalaistemme terveystilanteeseen. Kirkkonummen demariyhteisö on näiden tavoitteiden takana ja tulee tekemään kaikkensa, jotta sisäilmaongelmat saataisiin kunnassamme kuriin.

 

Kirkkonummen Demarit ry