Kirkkonummen demarien syyskokous 30.9.2018

Ajankohtaista

Kirkkonummen Demarit ry:n/Kirkkonummen Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön syyskokous pidettiin 30.9.2018 Kirkkonummen Kunnantalolla.

Kokouksessa valittiin yhdistykselle ja kunnallisjärjestölle yhteinen johtokunta vuosille 2019-2020. Johtokunnan jäseniksi valittiin: Hannele Rauhanen puheenjohtaja, Markus Myllyniemi varapuheen-johtaja, Ari Harinen, Tero Hirvelä, Katja Juuti, Viveca Lahti, Tarja Lehtinen, Pekka Oksanen, Jukka Tammi,Tero Strand.

Kokouksessa keskusteltiin mm. Kirkkonummen tämän hetken akuuteista aiheista; hyvinvointikeskus, Masalan alueella ehdotettu ekoälykylä ja Kirkkonummen Demareiden aktiivinen toimintasuunnitelma. Kirkkonummen kehittäminen yhdenvertaisena kuntana on yksi toimintamme päätavoite. Kuntalaisten osallistamista kehitetään tulevalla toimikaudella mielipidekyselyin ja järjestämällä erilaisia kuntakes-kuksissa kiertäviä tapahtumia.

www.kirkkonummendemarit.fi

Kirkkonummella 3.10.2018